• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Thông báo lần 2: Về việc khám sức khỏe tốt nghiệp

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 05 Tháng 6 2018 15:28

1)   Yêu cầu các lớp đã nộp phiếu khám sức khỏe gửi file danh sách về mail Khoa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Tiêu đề email ghi rõ: Lớp_Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp nộp phiếu khám sức khỏe)

Mẫu danh sách đính kèm phía dưới. Hạn chót: 7/6/2018

(Các lớp đã nộp phiếu khám sức khỏe cần gửi email danh sách: CSA1151, DSA1141, DSA1142, DSA1143, DSA1144, DAN1141)

 

2)   Các lớp hệ đại học khóa 14 còn lại và sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp nhanh chóng nộp phiếu khám sức khỏe về Văn phòng Khoa.Yêu cầu: ghi tên lớp và MSSV trên phiếu khám. 

Lập danh sách theo file đính kèm gửi về email Khoa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (Tiêu đề email ghi rõ: Lớp_Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp nộp phiếu khám sức khỏe)

 

Hạn chót: 7/6/2018

Được đọc 940 Lần