Về việc chuẩn bị cho buổi tiếp xúc giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên năm 2019

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 19 Tháng 3 2019 16:59

Để chuẩn bị cho buổi tiếp xúc, trao đổi giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên vào tháng 4/2019, Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ yêu cầu các lớp thực hiện các công việc sau:

  1. 1) Cố vấn học tập và Ban cán sự lớp tổ chức họp lớp lấy ý kiến đóng góp của sinh viên và nộp Biên bản họp lớp về Văn phòng Khoa.

Hạn chót nộp Biên bản họp lớp: thứ 7, 23/3/2019.

Yêu cầu: Ý kiến đóng góp phân thành các mục cụ thể như sau:

- Công tác đào tạo

- Việc thực hiện chế độ chính sách

- Cơ sở vật chất

- Các nội dung khác.

 

2) Khoa sẽ tổ chức buổi tiếp xúc với sinh viên vào ngày thứ ba, 26/3/2019, từ 9h00 - 11h00

    Địa điểm: Phòng C.B107.

Yêu cầu: Mỗi lớp cử 02 đại diện tham gia buổi tiếp xúc với Khoa và ghi Họ tên – số điện thoại – email của 02 sinh viên vào Biên bản họp lớp trên.

 

Đề nghị các lớp thực hiện đúng theo thời hạn và yêu cầu của thông báo.

Mẫu biên bản họp đính kèm theo thông báo.

Trân trọng./.

Được đọc 4858 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 3 2019 11:17