Về việc miễn giảm học phí, trợ cấp tại trường cho sinh viên thuộc các diện chính sách học kỳ II và học kỳ III năm học 2018-2019

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 00:00

Sau thời gian thu và kiểm tra các hồ sơ chế độ chính sách sinh viên đã nộp cho nhà trường, nay phòng Công tác sinh viên tổng hợp danh sách và thông báo đến sinh viên toàn trường.

    - Từ ngày 14/3 đến hết ngày 19/3 là thời hạn cuối cùng để các sinh viên còn thiếu hồ sơ bắt buộc phải nộp bổ sung cho nhà trường (xem ở cột HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG trong các danh sách), nếu sinh viên vẫn không nộp hồ sơ sẽ không được tiếp tục hưởng chế độ trong năm 2019 và truy thu học phí đã tạm miễn giảm khi đăng ký môn học học kỳ II (nếu có).

    - Mọi thắc mắc phản hồi liên hệ trực tiếp phòng Công tác sinh viên - phòng HB206 khu Hiệu Bộ, cơ sở chính (gặp thầy Hải). Sau thời gian nêu trên, phòng Công tác sinh viên không nhận giải quyết bất kỳ trường hợp bổ sung, thắc mắc nào.

1. Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ II & học kỳ III năm học 2018 - 2019 (dự kiến)

2. Danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II & học kỳ III năm học 2018 - 2019 (dự kiến)

3. Danh sách sinh viên được trợ cấp dân tộc học kỳ II & học kỳ III năm học 2018 - 2019 (dự kiến)

4. Danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội học kỳ II & học kỳ III năm học 2018 - 2019

http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/18-chedochinhsach/134-danh-sach-sinh-vien-thu-c-di-n-ch-d-chinh-sach-du-c-mi-n-gi-m-h-c-phi-nh-n-tr-c-p-t-i-tru-ng-h-c-ky-ii-va-h-c-ky-iii-nam-h-c-2018-2019-d-ki-n

 

 
Được đọc 4171 Lần