Thông báo về kế hoạch mở nhóm môn chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, năm học 2019 - 2020

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 10 Tháng 6 2019 17:45

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH MỞ NHÓM NĂM HỌC 2019 - 2020

Ngành Ngôn ngữ Anh (*)

 

(*):  + Đây là kế hoạch mở nhóm riêng cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh

       + Các học phần ngoại ngữ phụ (tiếng Trung, tiếng Pháp): mở chung cho sinh viên 2 ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh.

 

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh (các khóa) về kế hoạch mở nhóm các môn học chuyên ngành trong năm học mới 2019 - 2020, cụ thể như sau:

 

1. Sinh viên tải và xem kế hoạch mở nhóm đính kèm thông báo này.

2. Sinh viên kiểm tra lại kế hoạch, đối chiếu với tiến độ học tập để có kế hoạch đăng kí môn học phù hợp.

3. Các nhóm môn học dự kiến được phân bố đều ở hai học kì (ngoại trừ khóa 16).

4. Học phần Thực tập tốt nghiệp: mở ở học kì II (dành cho khóa 15, 16) và học kì II (dành cho khóa 16, 17).

5. Một số lưu ý đặc biệt:

a. Đối với sinh viên khóa 19: mở nhóm dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh và chỉ bắt đầu đăng kí môn học từ HK2.

b. Đối với sinh viên khóa 18: 

     - Sinh viên chưa học Tiếng Trung 1 & Tiếng Pháp 1: phản hồi cho thầy / cô CVHT. CVHT từng lớp thống kê số lượng chung của lớp và báo về giáo vụ khoa trước 11g00 ngày 13/6/2019 (thứ năm). Dựa vào nhu cầu thực tế cần học, khoa sẽ mở nhóm Tiếng Trung 1 & Tiếng Pháp 1 (ở học kì I) và chuyển thành Tiếng Trung 2 & Tiếng Pháp 2 (ở học kì II).

     - Văn học Anh (813050) và Văn học Mỹ (813053) là 2 môn tự chọn trong khối kiến thức ngành. Khoa mở mỗi môn 4 nhóm (mỗi học kì 2 nhóm). Sinh viên chỉ cần học 1 trong 2 môn trên để tích lũy 2 tín chỉ.

     - Ở học kì I, sinh viên phải đăng kí học môn Kỹ năng Viết 1 (813064) để học kì II đủ điều kiện đăng kí môn Phương pháp NCKH trong ngành NNA (838309).

     - Sinh viên khóa 18 đi Thực tế chuyên môn 1 ở học kì II.

c. Đối với sinh viên khóa 17:

    - Sinh viên khóa 17 đi Thực tế chuyên môn 2 ở học kì I (dự kiến tháng 10/2019).

    - Sinh viên khóa 17 có thể đăng kí thực tập ở học kì III.

d. Đối với sinh viên khóa 16:

    - Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp sẽ đăng kí 4 môn thay thế: Giao tiếp liên văn hóa, Tiếng Anh Văn phòng, Nghiệp vụ Thư kí và Nguyên lí kế toán.

    - Môn Phân tích diễn ngôn (813075) và Ngôn ngữ xã hội học (813076): là môn học tự chọn trong khối kiến thức cơ sở (gồm 2 tín chỉ). Sinh viên chỉ cần đăng kí học 1 trong 2 môn trên để tích lũy 2 tín chỉ. Mỗi môn khoa mở 3 nhóm.

    - Môn Quản trị Du lịch (838074) và Tiếng Anh trong nhà hàng khách sạn (838307): là môn học tự chọn trong khối kiến thức ngành (gồm 8 tín chỉ). Sinh viên chỉ cần học 1 trong 2 môn trên để tích lũy thêm 3 tín chỉ (trước đó đã mở 5 tín chỉ ở hai môn Marketing Căn bản và Văn học Anh). Mỗi môn khoa mở 3 nhóm.

    - Các môn học tại trường dành cho khóa 16 chỉ mở ở học kì I; Học kì II chỉ mở môn Thực tập Tốt nghiệp.

e. Lưu ý chung cho các khóa:

   - Sinh viên theo dõi kế hoạch (số môn, số nhóm, số lượng sinh viên mỗi nhóm) , so sánh với tiến độ học tập, đặc biệt là khóa 16 phải so sánh với tiến độ tốt nghiệp và phản hồi nguyện vọng (nếu có) cho thầy / cô CVHT.

   - Thầy / cô CVHT tổng hợp và liên hệ trực tiếp Giáo vụ ngành Ngôn ngữ Anh (thầy Quang Thái) trước 12g00 ngày 13/6/2019 (thứ năm).

 

* Kế hoạch mở nhóm trên là dự kiến và có thể thay đổi, điều chỉnh sau khi Giáo vụ khoa ghi nhận ý kiến phản hồi từ sinh viên và CVHT và được xem xét.

Trân trọng.

 

SINH VIÊN TẢI KẾ HOẠCH MỞ NHÓM (dự kiến) TẠI ĐÂY (hoặc xem hình ảnh bên dưới)

Mu 1 Ngn ng Anh-1

Mu 1 Ngn ng Anh-2

Mu 1 Ngn ng Anh-3

Mu 1 Ngn ng Anh-4

 

Được đọc 13362 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ sáu, 14 Tháng 6 2019 14:37