Kết quả chấm phúc khảo thi học kì III, lớp DAN4171 (hệ liên thông chính quy)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 11 Tháng 6 2019 11:11

Khoa Ngoại ngữ thông báo kết quả chấm phúc khảo

Thi học kì III, hệ liên thông chính quy ngành Ngôn ngữ Anh (DAN4171)

 

 

 

 

Họ và tên

 

 

 

MSSV

 

 

 

Lớp

 

 

 

Môn thi

 

 

 

Mã HP

 

Điểm trước phúc khảo

 

Điểm sau phúc khảo

 

 

 

Điểm kết luận

 

Giám khảo 1

 

Giám khảo 2

 

Giám khảo 3

 

Giám khảo 4

Đào Thanh Dẹn 3417380007 DAN4171 Phân tích diễn ngôn 813075 5,8 5,8 5,8 5,8 6,0
Kỹ năng phiên dịch 813078 5,1 5,1 5,1 5,1 5,0
Được đọc 11174 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ ba, 11 Tháng 6 2019 11:22