Về việc hoàn tất thực hiện điểm rèn luyện HK2 - 2018-2019

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ bảy, 22 Tháng 6 2019 20:09

Hiện nay Phòng Đào tạo đã cập nhật điểm học tập HK2, Khoa Ngoại ngữ yêu cầu Lớp trưởng các lớp nhanh chóng hoàn thiện việc thực hiện đánh giá điểm rèn luyện của lớp và nộp tại Văn phòng Khoa A009.

Xem thông báo chi tiết và hướng dẫn cụ thể tại: http://dfl.sgu.edu.vn/dao-tao/item/1228-ke-hoach-thuc-hien-danh-gia-diem-ren-luyen-hoc-ky-2-nam-hoc-2018-2019.html

Thời gian hoàn thiện: trước ngày 26/06.

 

Được đọc 3930 Lần