Thông báo: về điều kiện sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp, năm học 2019 - 2020

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 08 Tháng 7 2019 14:15

Khoa Ngoại ngữ thông báo về điều kiện để sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho sinh viên hệ đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh (NNA) và Sư phạm tiếng Anh (SPTA), năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

 

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN: Sinh viên phải đáp ứng tất cả những điều kiện sau đây:

 1. 1. Sinh viên phải có số tín chỉ đã tích lũy lớn hơn hoặc bằng 75% tổng số tính chỉ quy định cho ngành đào tạo, cụ thể:
 2. - Ngành NNA: đã tích lũy tối thiểu 101 tín chỉ (trong tổng số 135 tín chỉ toàn khóa, không kể các học phần GDTC và GDQP).

- Ngành SPTA: đã tích lũy tối thiểu 102 tín chỉ (trong tổng số 136 tín chỉ toàn khóa, không kể các học phần GDTC và GDQP).

 1. 2. Điểm trung bình tích lũy (theo thang điểm 4) sinh viên (tính đến hết năm thứ 3) phải đạt từ 2.5 trở lên.
 2. 3. Điểm môn “Kĩ năng Viết 3” (838063) đối với ngành NNA : 7.0 trở lên

Điểm môn “Phát triển Kỹ năng Viết 3” (813066) đối với ngành SPTA: 7.0 trở lên.

 1. 4. Điểm rèn luyện: điểm trung bình cộng điểm rèn luyện của 3 năm học (6 học kỳ), sinh viên phải đạt từ 65 điểm trở lên.

II. TỔ CHỨC ĐĂNG KÍ VÀ HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN:

 1. 1. Các sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp sẽ đăng ký, gồm:

- Phiếu đăng kí (tải mẫu đính kèm).

- Bảng điểm học tập.

- Bảng điểm rèn luyện.

- Đề cương KLTN (tải mẫu đính kèm).

Ghi chú:

- SV có thể chủ động liên hệ trước với giảng viên (GV) để mời GV hướng dẫn. Mỗi GV có thể ký giấy nhận tối đa 02 đề tài, các trường hợp khác sẽ do hội đồng khoa quyết định.

- Nếu sinh viên được GV đồng ý hướng dẫn, yêu cầu có chữ ý xác nhận của GV trên phiếu đăng ký.

 1. 2. Thời gian đăng kí: từ 04/07/2019 đến 19/7/2019

Sinh viên nộp hồ sơ tại P.A009 hạn chót ngày 19/7/2019

 1. 3.Đối với các trường hợp SV chưa tìm được GV hướng dẫn, thì khoa sẽ đề nghị danh sách giảng viên cho SV lựa chọn, và cho thời gian 2 đến 3 ngày để SV liên lạc mời GV. Sau đó, Hội đồng khoa sẽ tổng hợp và phân công các trường hợp không liên hệ được cho những GV của khoa.
 2. 4. Khoa Ngoại ngữ sẽ tổ chức xét duyệt đề cương KLTN để đánh giá các đề tài đạt yêu cầu. Những sinh viên có đề cương được thông qua sẽ tiếp tục chính thức được chọn làm KLTN.
 3. 5. BCN Khoa Ngoại ngữ sẽ công bố DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP, NĂM HỌC 2019 - 2020 dự kiến trước thời gian sinh viên đăng ký môn học của học kỳ 1, năm học 2019 - 2020.
 4. 6. Khoa Ngoại ngữ sẽ không xem xét đề nghị hủy các học phần thay thế trong các trường hợp sau:

- SV đã đăng ký và học các học phần này ở những HK trước.

- SV đăng ký những môn này sau khi có danh sách chính thức làm KLTN 2019 - 2020.

 1. 7. Buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp dự kiến được diễn ra vào tháng 6/2020.

Trân trọng./.

Được đọc 4887 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ ba, 09 Tháng 7 2019 10:24