Về việc đăng ký đề tài khoa học năm học 2019 - 2020 của sinh viên

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 11 Tháng 7 2019 10:49

Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập thông báo cho sinh viên các lớp thực hiện theo thông báo.

 

Vui lòng liên hệ cô Thanh Hà - Trợ lý NCKH sinh viên.

 

Trân trọng./.

 

 

NCKHSV19-20

Được đọc 3843 Lần