Thông báo số 2: v/v nhận hồ sơ đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019-2020

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 16 Tháng 8 2019 11:19

Kính đề nghị quý thầy cô Cố vấn học tập thông báo, sinh viên các lớp các khóa thực hiện theo thông báo.

 

Vui lòng liên hệ cô Thanh Hà - Trợ lý NCKH sinh viên: 0918040711

 

Trân trọng./.

 

TBso2-NCKHSV2019 1

TBso2-NCKHSV2019 2

 

 

 

 

Được đọc 2808 Lần