Về việc tham gia bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên năm học 2019-2020

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 10 Tháng 9 2019 10:25

Nhà trường thông tin mức đóng và mức bồi hoàn Bảo hiểm tai nạn của sinh viên năm học 2019-2020 như sau:

Phí đóng

Mức bồi hoàn tối đa

45.000đ/người/năm

30.000.000đ/người/vụ

60.000đ/người/năm

40.000.000đ/người/vụ

75.000đ/người/năm

50.000.000đ/người/vụ

-         Hình thức: Tham gia tự nguyện, không bắt buộc

-         SV nào có nhu cầu tham gia đăng ký và đóng tiền cho Lớp trưởng.

-         Lớp trưởng các lớp tổng hợp danh sách theo file đính kèm thông báo này, gửi file đăng ký trước về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Tiêu đề email và tên file ghi rõ: Tên lớp_Bao-hiem-tai-nan-1920), sau đó in danh sách ra và đóng tiền về Văn phòng Khoa A009.

Hạn chót: 16/9/2019.

Được đọc 2764 Lần