Thông báo thay đổi thời gian họp đoàn TTCM2 và cập nhật danh sách bay theo đoàn

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẾ CHUYÊN MÔN Thứ ba, 17 Tháng 9 2019 14:24

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên đã đăng kí học phần Thực tế chuyên môn 2 (DAN17,16)

 

1. Về lịch họp đoàn: do Hội trường A có lịch khai giảng vào ngày thứ 7 nên Khoa Ngoại Ngữ và Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên sẽ chuyển lịch họp đoàn sinh viên, cụ thể như sau:

   + Thời gian: lúc 12g30 ngày 22/9/2019 (chủ nhật)

   + Địa điểm: Hội trường A (cơ sở chính)

 

Khoa yêu cầu toàn thể sinh viên có mặt đầy đủ để nghe sinh hoạt quy chế, hướng dẫn làm báo cáo, thông tin gửi hành lý 1 chiều theo xe trường (miễn phí).

 

2. Cập nhật danh sách đăng kí vé máy bay theo đoàn (XEM TẠI ĐÂY). Sinh viên đóng tiền vé máy bay, hành lý 1 chiều (theo giá đã thông báo) cũng thời gian với việc đóng kinh phí thực tế tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên.

Được đọc 3851 Lần Thay đổi lần cuối lúc Chủ nhật, 22 Tháng 9 2019 11:15