VỀ VIỆC THAM GIA TỌA ĐÀM KHOA HỌC: “CONCEPT AND CULTURE IN THE PROCESS OF TRANSLATION”

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 17 Tháng 10 2019 09:51

Khoa Ngoại ngữ sẽ tổ chức buổi Toạ đàm khoa học:

Chủ đề: “CONCEPT AND CULTURE IN THE PROCESS OF TRANSLATION”

     - Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 26/10/2019,

     - Địa điểm: Hội trường A, cơ sở chính - Trường Đại học Sài Gòn

*Số lượng sinh viên bắt buộc đăng ký:

+ Khóa 16, 17: 5 sinh viên/1 lớp;

+ Khóa 18, 19: 10 sinh viên/1 lớp

*Hình thức đăng ký: https://forms.gle/3SVZH6UP1ZyW2VpH7

*Hạn cuối đăng ký: 17 giờ, ngày 20/10/2019.

Đề nghị các lớp đảm bảo số lượng sinh viên đăng ký tham dự đầy đủ (có cộng điểm rèn luyện)

 

                                                                   -----------------------------------------------------------------

 

BIODATA

Dr. Huỳnh Văn Tài has been teaching translation subject since 1994 – especially when he was the Vice Chairman of HCMC Research and Translation Association (2005 – 2010).

He has more than 30 years’ experience in teaching English and 20 years teaching translation to both undergraduate and postgraduate students. He has also joint a lot of conferences on teaching and translation studies.

Since 2008 he joint Hoa Sen University and now he is in charge of the MA Programme of English Studies – The Department of Foreign Languages.

Full name: Huỳnh Văn Tài

-         MA. in TESOL

-         Ph.D. in Contrastive Linguistics

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Head of The MA Programme of English Studies

Faculty of Languages and Cultural Studies

Department of Foreign Languages

Hoa Sen University

Viet Nam

 

Tai

Được đọc 3724 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ năm, 17 Tháng 10 2019 14:28