Thông báo v/v thống kê SV ngoại trú năm học 2019-2020 (Khóa 16+17+18+19)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 01 Tháng 11 2019 15:27

Nhằm thực hiện công văn số 2804/TB-ĐHSG ngày 31/10/2019 của nhà trường về việc Thống kê sinh viên ngoại trú năm 2019-2020, khoa Ngoại ngữ đề nghị quý thầy cô CVHT thông báo, hướng dẫn sinh viên kê khai ngoại trú năm học 2019 – 2020, như sau:

1.      Đối với khóa 2019

- Sinh viên tải “M1.TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGOẠI TRÚ” điền đầy đủ thông tin

- Đính kèm minh chứng việc đang cư trú tại địa chỉ khai báo (bấm/ ghim trực tiếp vào sau tờ khai đăng ký ngoại trú). Minh chứng là một trong các loại giấy sau:

+ Trường hợp tạm trú: bản photo giấy đăng ký tạm trú, bản chụp hóa đơn điện nước,…

+ Trường hợp thường trú: bản photo hộ khẩu

- Các lớp tổng hợp danh sách sinh viên ngoại trú, nhập liệu trực tiếp vào file “M2.THỐNG KÊ SINH VIÊN NGOẠI TRÚ”

- Lớp trưởng các lớp nộp về khoa:

+ Toàn bộ tờ khai (M1) có đính kèm minh chứng + Bản in Danh sách thống kê (M2) về Văn phòng khoa (A009).

+ File excel Danh sách thống kê (M2) về email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiêu đề email (subject): [LỚP….] Danh sách thống kê sinh viên ngoại trú

Tên file đính kèm vui lòng được đặt theo mẫu: LOP_DS THONG KE SV NGOAI TRU

HẠN NỘP VỀ KHOA (Bản in + email): 15/11/2019 (Thứ 6)

2.      Đối với các khóa cũ 2016, 2017, 2018

- Sinh viên THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ so với năm học 2018-2019 tải “M1.TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGOẠI TRÚ” điền đầy đủ thông tin

- Đính kèm minh chứng việc đang cư trú tại địa chỉ khai báo (bấm vào sau tờ khai đăng ký ngoại trú). Minh chứng là một trong các loại giấy sau:

+ Trường hợp tạm trú: bản photo giấy đăng ký tạm trú, bản chụp hóa đơn điện nước,…

+ Trường hợp thường trú: bản photo hộ khẩu

- Các lớp tổng hợp danh sách sinh viên ngoại trú, nhập liệu trực tiếp vào file “M2.THỐNG KÊ SINH VIÊN NGOẠI TRÚ”

- Lớp trưởng các lớp nộp về khoa:

+ Toàn bộ tờ khai (M1) có đính kèm minh chứng + Bản in Danh sách thống kê (M2) về Văn phòng khoa (A009).

+ File excel Danh sách thống kê (M2) về email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiêu đề email (subject): [LỚP….] Danh sách thống kê sinh viên ngoại trú

Tên file đính kèm vui lòng được đặt theo mẫu: LOP_DS THONG KE SV NGOAI TRU

«««Trường hợp không có sự thay đổi nào, lớp trưởng các lớp chỉ cần nộp BẢN IN của Danh sách thống kê (M2) về VP khoa, trong đó ghi rõ “KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI NƠI Ở”

HẠN NỘP VỀ KHOA (Bản in + email): 15/11/2019 (Thứ 6)

Trân trọng./.

Được đọc 4321 Lần