Thông báo cập nhật tình hình một số hoạt động của Khoa (lần 2)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 06 Tháng 2 2020 16:45

 

TB-nghi-10-16

 

Căn cứ theo các cập nhật mới về tình hình diễn biến phức tạp của nCoV-2019,

Căn cứ theo các chỉ đạo mới của cấp trên và Nhà trường,

Căn cứ lịch công tác của trường và Khoa có sự thay đổi,

Nay Khoa Ngoại ngữ thông báo đến toàn thể sinh viên của Khoa một số nội dung sau:

 

- Tạm hoãn tất cả mọi hoạt động thu-nhận hồ sơ.

 

- Tạm hoãn việc nộp hồ sơ điểm rèn luyện của sinh viên các khóa. SV sẽ nộp hồ sơ từ ngày 17-19/02/2020.

 

- SV không vào trường nếu không có việc cần thiết. Nếu có việc cần liên hệ gấp, vui lòng liên hệ CVHT hoặc qua email của Khoa.

 

- Thường xuyên cập nhật thông tin về lịch công tác của trường và Khoa trên trang web Trường-Khoa, page Đoàn-Hội Khoa và các group sinh viên của Khoa.

Được đọc 4108 Lần