Thông báo về việc tổ chức học trực tuyến học kì II, năm học 2019 - 2020

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Chủ nhật, 15 Tháng 3 2020 19:43

FILE 20200312 113416 TB-hc-trc-tuyn-page-001

FILE 20200312 113416 TB-hc-trc-tuyn-page-002

FILE 20200312 113416 TB-hc-trc-tuyn-page-003

 

Được đọc 2515 Lần Thay đổi lần cuối lúc Chủ nhật, 15 Tháng 3 2020 19:50