DAN17: Đăng kí đơn vị thực tập tốt nghiệp Học kì 3, NH 2019-2020

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thứ sáu, 03 Tháng 7 2020 11:42

Sinh viên đã đăng kí Thực tập tốt nghiệp Học kì 3, năm học 2019 -2020

 

ngành Ngôn ngữ Anh đăng kí thông tin đơn vị sẽ đi thực tập

 

 

TẠI ĐÂY

 

 

Thời gian: trước 17g00 ngày 9/7/2020 (thứ năm)

 

Được đọc 746 Lần