Về việc đăng ký tài liệu học tập HK1, 2020-2021

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 25 Tháng 8 2020 15:28

1) Từ ngày 27/08 – 31/08/2020:

- lớp trưởng các lớp tiến hành cho sinh viên đăng ký tài liệu các môn chuyên ngành theo file đính kèm ở cuối thông báo (gồm 02 file dành cho ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Sư phạm Tiếng Anh).

Lưu ý: Lớp trưởng ghi tên lớp, điền đầy đủ thông tin (SĐT-Email, ghi số lượng, tính tổng số tiền)

- gửi file đăng ký số lượng về email Khoa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  và in ra 02 bản danh sách đăng ký khi nộp tiền.

 

 

2) Từ ngày 07/09 – 11/09/2020: Lớp trưởng đăng ký lịch nhận sách cho lớp mình và nhận sách theo đúng thời hạn đã đăng ký để đảm bảo không tập trung đông người theo quy định.

Link đăng ký: https://forms.gle/Q4kkFBUviFDkCRPG9

Địa điểm đóng tiền và nhận tài liệu: Phòng Lab 2 (A011)

(Nếu lớp có thắc mắc hoặc cần liên hệ, gửi về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Được đọc 2086 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ ba, 25 Tháng 8 2020 21:07