[K17,18,19,20-Sách] Về việc đăng ký tài liệu học tập HK2, 2020-2021

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 11 Tháng 12 2020 16:54

1) Từ ngày 12/12 – 18/12/2020:

- Lớp trưởng các lớp tiến hành cho sinh viên đăng ký tài liệu các môn chuyên ngành theo file đính kèm ở cuối thông báo (gồm 02 file dành cho ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Sư phạm Tiếng Anh).

Lưu ý:

- Trong file đăng ký, Lớp trưởng ghi tên lớp, điền đầy đủ thông tin (SĐT-Email, điền số lượng sách, tính tổng số tiền)

- Các lớp Khóa 17 nếu không có SV đăng ký cũng phải gửi phản hồi qua email để Khoa nắm tình hình đăng ký.

-Lớp trưởng gửi file đăng ký số lượng về email Khoa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  và in ra 02 bản danh sách đăng ký khi nộp tiền.

2) Từ ngày 22/12 – 31/12/2020: Lớp trưởng đến Văn phòng Khoa (D105) để nộp danh sách đăng ký (bản giấy) và đóng tiền.

3) Lịch nhận sách theo khóa (nếu lịch có thay đổi, sẽ thông báo qua email của lớp trưởng):

Khóa 17,18: Từ 8h-11h30, ngày 11/01/2021

Khóa 19: Từ 8h-11h30, ngày 12/01/2021

Khóa 20: Từ 8h-11h30, ngày 14/01/2020

-         Đề nghị các lớp chú ý nhận sách đúng theo lịch của Khóa mình và theo thời gian trong thông báo (các giờ khác trùng với lịch coi thi của CB-GV Khoa).

-         Ban cán sự lớp huy động các thành viên hỗ trợ việc nhận sách.

-         Nếu lớp có thắc mắc hoặc cần liên hệ, gửi về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Được đọc 2521 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ năm, 17 Tháng 12 2020 09:11