[Khóa 17] Đăng ký cấp giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp HK2, 2020-2021

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Chủ nhật, 27 Tháng 12 2020 22:39

Sinh viên nếu có nhu cầu xin cấp giấy giới thiệu thực tập thì đăng ký thông tin theo link sau: https://forms.gle/8UzCJJWPFQEGSLuR9

 

*Đợt 1: SV đăng ký từ ngày 28/12 – 06/01: đến Văn phòng Khoa nhận giấy giới thiệu vào ngày 08/01/2021.

*Đợt 2: SV đăng ký từ ngày 07/01 – 13/01: đến Văn phòng Khoa nhận giấy giới thiệu vào ngày 15/01/2020.

 

Lưu ý:

- Khi nhận giấy giới thiệu, SV ghi số giấy giới thiệu và ký tên vào danh sách.

- SV có thể đăng ký nhiều giấy giới thiệu cho các công ty/cơ quan khác nhau.

- Để tránh lãng phí giấy và thời gian, SV nào đã đăng ký cấp giấy nhưng KHÔNG đến nhận sẽ bị ghi nhận xử lý.

Được đọc 1393 Lần