Thông báo Kết quả chấm phúc khảo các môn thi chuyên ngành Học kì I, năm học 2020-2021

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 15 Tháng 3 2021 11:16

Khoa Ngoại Ngữ thông báo kết quả chấm thi Phúc khảo các môn thi chuyên ngành

Học kì I, năm học 2020-2021

KQPK12021

Được đọc 2188 Lần