Thông báo danh sách lớp và Thời gian học các lớp Tiếng Trung nâng cao, Tiếng Pháp nâng cao

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 26 Tháng 3 2021 10:15

Khoa Ngoại Ngữ thông báo:

 

1. Lớp Tiếng Trung nâng cao, mã học phần: 813427, bắt đầu học từ ngày 29/3/2021

- Nhóm 1: Giảng viên: ThS. Nguyễn Trần Tiến

                Thời gian: tiết 11,12,13 tối thứ 2

                               tiết 11,12,13 tối thứ 4

                Phòng học: (đang cập nhật)

 

- Nhóm 2: Giảng viên: ThS. Nguyễn Trần Tiến

                Thời gian: tiết 11,12,13 tối thứ 3

                               tiết 11,12,13 tối thứ 5

                Phòng học: (đang cập nhật)

 

2. Lớp Tiếng Pháp nâng cao, mã học phần: 813428, bắt đầu học từ ngày 29/3/2021

- Nhóm 1: Giảng viên: ThS. Huỳnh Ngọc Trang

                Thời gian: tiết 11,12,13 tối thứ 6

                               tiết 1,2,3,4 sáng Chủ nhật

                Phòng học: (đang cập nhật)

 

XEM DANH SÁCH LỚP TẠI ĐÂY

(*) Lịch thu học phí sẽ có thông báo sạu

Được đọc 3385 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 3 2021 10:28