Thông báo về việc đóng Học phí Ngoại ngữ 2 nâng cao (tiếng Pháp / tiếng Trung nâng cao)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 29 Tháng 3 2021 10:25
Thông báo đóng Học phí: XEM TẠI ĐÂY
 
Danh sách và học phí: XEM TẠI ĐÂY
 
Thời gian: từ 29/03/2021 (thứ hai) đến 02/04/2021 (thứ sáu)
 
* Sinh viên xem thông báo, số tiền cần đóng (trong danh sách) và đóng theo đúng hướng dẫn.
 
* Trường hợp sinh viên đã đăng kí và không học thì phải làm đơn xin rút môn học (theo mẫu quy định) và phải có xác nhận của Cố vấn học tập. Đơn xin rút môn học này sẽ nộp tại VĂN PHÒNG KHOA (gặp thầy Lê Quang Thái - Trợ lý Đào tạo) trước 16g30 ngày 02/04/2021 (thứ sáu).
Được đọc 4156 Lần