Về việc chuẩn bị cho buổi tiếp xúc giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên năm 2021

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 02 Tháng 4 2021 17:20

Căn cứ Thông báo số 468/ĐHSG-CTSV “Về việc chuẩn bị cho buổi tiếp xúc giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên”, Ban Chủ nhiệm Khoa yêu cầu CVHT các lớp triển khai thực hiện như sau:

- Tiến hành họp lớp lấy ý kiến đóng góp của sinh viên về các hoạt động của nhà trường. Nội dung lấy ý kiến theo mẫu Biên bản họp đính kèm.

- Các lớp gửi file Biên bản họp về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Tiêu đề Email và tên File ghi rõ: Tên lớp_Biên bản họp lấy ý kiến SV 2021)nộp Biên bản giấy có đầy đủ chữ ký về Văn phòng khoa, CVHT sao lưu 01 bản trong hồ sơ CVHT (Mẫu Biên bản họp đính kèm dưới thông báo)

 

Thời hạn: trước 17g00 ngày 14/4/2021 (thứ năm)

Được đọc 3041 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ năm, 08 Tháng 4 2021 08:52