[Khóa 21] Danh sách SV và Thông tin lớp CVHT

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 22 Tháng 11 2021 16:34

SINH VIÊN XEM KỸ DANH SÁCH ĐỂ BIẾT ĐƯỢC MÃ LỚP. SAU ĐÓ THAM GIA VÀO ĐÚNG GROUP LỚP CỦA MÌNH ĐỂ ĐƯỢC CVHT PHỔ BIẾN CÁC NỘI DUNG TIẾP THEO.

NẾU CÓ THẮC MẮC, SV LIÊN HỆ QUA EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiêu đề email ghi rõ: MSSV-Mã lớp - Họ tên

Nội dung email trình bày rõ vấn đề cần giải đáp.

*Danh sách SV Khóa 21 theo lớp đính kèm dưới thông báo này.

Thông tin lớp Khóa 21
STT Ngành Lớp Họ tên CVHT Link Group
1 NNA DAN1211 Hà Nguyễn Tuyết Minh https://zalo.me/g/tktqcc642
2 NNA DAN1212 Đặng Ngọc Bảo Hiền https://zalo.me/g/ltcnkl027
3 NNA DAN1213 Lý Văn Hà https://zalo.me/g/srmfhf450
4 NNA DAN1214 Vương Thảo Nguyên https://zalo.me/g/rmkmro554
5 NNA DAN1215 Đặng Vũ Minh Thư https://zalo.me/g/mifdtw868
6 NNA DAN1216 Huỳnh Thị Nhật Uyên https://zalo.me/g/nbywoq839
7 SPTA DSA1211 Lê Hà Tố Quyên https://zalo.me/g/ldpnxz073
8 SPTA DSA1212 Đỗ Tiến Lộc https://zalo.me/g/kekelz836
9 SPTA DSA1213 Võ Đào Vương Cơ https://zalo.me/g/wrvsjt605
Được đọc 2262 Lần