Quy trình xin cấp giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp (16/6/2017-24/6/2017)

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thứ hai, 29 Tháng 5 2017 14:10

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

Sinh viên tự liên hệ địa điểm sẽ đi thực tập, liên hệ VP khoa để được cấp giấy giới thiệu đi thực tập.

Thời gian nộp đơn và nhận giấy giới thiệu: 16/6/2017 – 24/6/2017 (8g00 – 11g30; 14g00 – 16g30)

Địa điểm nộp đơn và nhận giấy giới thiệu: Văn phòng khoa A009; nộp đơn tại Hộp giấy có ghi dòng “Nơi nộp đơn xin cấp giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp”

Thời gian xử lý đơn, cấp giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp:

+ Đơn nộp trước 9g00 thứ 3 hàng tuần: Nhận giấy giới thiệu từ 15g00 thứ 5 cùng tuần đó.

+ Đơn nộp trước 9g00 thứ 5 hàng tuần: Nhận giấy giới thiệu từ 15g00 thứ 2 tuần tiếp theo

+ Đơn nộp sau 9g00 thứ 5 hàng tuần: Nhận giấy giới thiệu từ 15g00 thứ 3 tuần tiếp theo

B1: Tải mẫu đơn (https://www.mediafire.com/?brzh24184vy8von)

B2: Đăng ký thông tin vào đường link sau:

https://goo.gl/forms/q8W6YbFBFisNzB8Q2

B3: Điền đầy đủ thông tin và nộp đơn tại A009

B4: Quay lại nhận đơn theo thời gian quy định, khi đi mang theo thẻ sv + ký vào danh sách nhận giấy giới thiệu.

Bất kỳ đơn nào làm thiếu/ sai với quy trình trên đều không được xử lý.

Trân trọng.

Được đọc 1499 Lần