DAN17: Thông báo về việc tổ chức học phần Thực tế Chuyên môn 1

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẾ CHUYÊN MÔN Thứ sáu, 07 Tháng 9 2018 17:18

ttcm1 001

ttcm1 002

Sinh viên xem danh sách 2 đợt đi thực tế tại đây.

Được đọc 2834 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ ba, 16 Tháng 10 2018 09:27