DAN16: Thông báo về việc đăng kí chọn xe đi Thực tế chuyên môn 2 (trong nước)

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẾ CHUYÊN MÔN Thứ hai, 17 Tháng 12 2018 21:32

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến các sinh viên đã đăng kí đi Thực tế chuyên môn 2 (tour trong nước) khoá 16, 15

về việc đăng kí chọn xe, cụ thể như sau:

 

- Khoa Ngoại ngữ cho phép sinh viên được tự do đăng kí chọn xe trong danh sách 5 xe.

 

- Sinh viên có thể đăng kí cá nhân hoặc đăng kí theo nhóm (4-5 sinh viên / nhóm) trong giới hạn số lượng ghế ngồi của từng xe.

 

- Tổng số sinh viên đi thực tế trong nước: 156 sinh viên, được phân chia thành 5 xe:

       + XE 1: 38 sinh viên

       + XE 2: 38 sinh viên

       + XE 3: 38 sinh viên

       + XE 4: 21 sinh viên

       + XE 5: 21 sinh viên

 

- Cách thức đăng kí: đăng kí trực tiếp tại Văn phòng khoa, ghi tên vào danh sách từng xe (không được vượt quá số lượng).

 

- Thời gian đăng kí: từ ngày 18/12/2018 (thứ ba) đến ngày 21/12/2018 (thứ sáu).

   Sáng từ 8g đến 11g30

   Chiều từ 14g đến 17g.

 

- Sau thời gian trên, nhưng sinh viên chưa đăng kí xe, khoa sẽ xếp ngẫu nhiên vào những xe còn trống.

 

Khoa Ngoại ngữ thông báo và yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Trân trọng.

Được đọc 648 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 12 2018 21:53