DAN16: Thông báo về việc tạm thu kinh phí TTCM2 (tour ngoài nước)

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẾ CHUYÊN MÔN Thứ tư, 23 Tháng 1 2019 10:45

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên về việc đóng kinh phí Thực tế chuyên môn 2

(tour ngoài nước: Malaysia), cụ thể như sau:

 

A. Kinh phí tạm thu lần 1 (vé báy bay, cọc dịch vụ):  8.000.000 đồng / 1 sinh viên

 

B. Đóng bằng hình thức tiền mặt:

    - Đóng trực tiếp tại 273C An Dương Vương, Phường 3, Quận 5 (Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên), gặp cô Nga

    - Thời gian đóng: trước 17g00 ngày 24/01/2019

 

C. Đóng bằng hình thức chuyển khoản:

   - Chuyển khoản đến tài khoản:

     + Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hương

     + Số tài khoản: 634 704 060 072 224

     + Ngân hàng Quốc tế VIB - chi nhánh Quận 2, TP.HCM

     + Nội dung: Họ tên, MSSV, Lớp, TTCM Malaysia

   - Thời gian chuyển khoản: trước 15g00 ngày 24/01/2019

 

* Lưu ý: sau khi sinh viên chuyển khoản xong phải nhắn tin đến cô Nga (SĐT: 0903.037.671) với nội dung

     "Họ tên, MSSV, Lớp, TTCM Malaysia, đã chuyển khoản kinh phí".

 

Được đọc 1304 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 23 Tháng 1 2019 11:02