Thông báo về danh sách xét công nhận tốt nghiệp (dự kiến) Đợt 2 tháng 7/2020

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 15 Tháng 7 2020 10:36

Hiện đã có danh sách xét tốt nghiệp dự kiến Đợt 2 tháng 7/2020.

Sinh viên kiểm tra danh sách và phản hồi (nếu có) tại:

Phòng Đào tạo C.007

Thời gian: trước 17g ngày 15/7/2020 (thứ tư).

Trân trọng.

Sinh viên xem danh sách TẠI ĐÂY.

Được đọc 1624 Lần