DAN16: Thông báo thời gian họp Đoàn Sinh viên đi Thực tế Chuyên môn 1

Người viết bài:  Danh mục: THỰC TẾ CHUYÊN MÔN Thứ hai, 09 Tháng 10 2017 09:20

Khoa Ngoại ngữ thông báo về thời gian họp Đoàn Sinh viên đi Thực tế Chuyên môn 1, cụ thể như sau:

 

- Thời gian: từ 16g30 đến 18g00, ngày 16/10/2017 (thứ hai).

- Địa điểm: Hội trường A - 273 An Dương Vương, Quận 5

- Dự họp:

         + Toàn bộ sinh viên có đăng kí Thực tế Chuyên môn 1 và hoàn thành việc đóng kinh phí cho Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

         + Cán bộ giảng viên hướng dẫn thực tế

- Nội dung:

         + Giới thiệu chương trình học tập thực tế.

         + Sinh hoạt quy chế, quy định dành cho sinh viên đi Thực tế Chuyên môn.

         + Công bố các mức điểm đánh giá môn học, hệ số từng điểm thành phần.

         + Hướng dẫn làm bài thi cuối môn học, bài tập nhóm.

         + Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho sinh viên.

 

Khoa Ngoại ngữ yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ và địa điểm như đã thông báo. Khoa không giải quyết các khiếu nại (nếu có) cho các trường hợp vắng mặt.

 

Trân trọng.

 

Được đọc 822 Lần