Sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh: Sinh hoạt chuyên đề Thực tập Sư phạm 1

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 10 Tháng 1 2019 15:00

Theo kế hoạch, buổi sinh hoạt chuyên đề dành cho SV thực tập sư phạm của khóa 16 sẽ tổ chức trước khi SV về trường PT.

Thời gian:  Thứ 7 (12/01/2019), từ 15g00 đến 17g00.
Địa điểm: phòng C105
Danh sách SV tham dự: 
Sinh viên năm thứ 3 (4 lớp: DSA116A1, A2, 116B1, B2). 
Đề nghị các em SV thuộc 4 lớp nêu trên tham gia đầy đủ. BTC sẽ điểm danh và tính vào điểm rèn luyện.
Được đọc 1415 Lần