Cập nhật thông báo đánh giá điểm rèn luyện HK2, 2020-2021

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 25 Tháng 6 2021 22:47

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp kéo dài nên quy trình đánh giá điểm rèn luyện có một số thay đổi, đề nghị các lớp xem kỹ hướng dẫn và thực hiện đúng thời hạn.

- SV thực hiện phiếu 4a, ký tên và gửi bản chụp/scan có chữ ký về cho lớp trưởng.

- Lớp trưởng căn cứ theo phiếu 4b (đã được đoàn khoa xác nhận online và gửi cho các lớp) thực hiện đánh giá các phiếu 4a, tổng hợp điểm báo cáo cho CVHT.

- CVHT tổ chức họp lớp đánh giá điểm rèn luyện online. Sau đó hoàn thành các Mẫu 1 - Bảng ghi điểm rèn luyện Mẫu 2 - Biên bản họp lớp xét KQRL: Ký tên, gửi bản chụp/scan có chữ ký.

- CVHT thống kê xếp loại điểm rèn luyện của lớp mình tại link này: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18e_lLYSFYeSXJ3UiLhz13oBv84IuwG57C5MXxAxf0z4/edit?usp=sharing

Xem xét kỹ các trường hợp SV xếp loại yếu, kém (nếu có)

*Lưu ý:

- SV chưa thi HK2 thì KHÔNG đánh giá mục I.1 và I.2 và ghi “Chưa thi HK2” ở cột ghi chú của phiếu 4a. CVHT cũng ghi “Chưa thi HK2” vào Mẫu 1 ở cột ghi chú khi đánh giá những SV này.

- SV đã thi HK2, theo dõi điểm học tập tại trang web phòng đào tạo và ghi điểm như bình thường.

- SV liên hệ với CVHT để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc (nếu có). Hoặc SV gửi về email Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Tiêu đề email cần ghi rõ thông tin: Lớp, MSSV, họ tên. Nội dung cần tư vấn phải trình bày rõ ràng, đính kèm hình ảnh (nếu cần thiết)

*Thời gian thực hiện và yêu cầu:

Trước 17h00 ngày 11/07/20201

CVHT gửi bản chụp/scan Mẫu 1- Bảng ghi điểm rèn luyện Mẫu 2-Biên bản họp lớp về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Tiêu đề email vui lòng ghi rõ: KNN-Mã lớp. Tên file Mẫu 1: Malop_KQRL, Tên file Mẫu 2: Malop_BB.  Các file này sẽ được Khoa tập hợp và chuyển về phòng CTSV)

Link tải hồ sơ: https://drive.google.com/drive/folders/1UpiijAWR8Y76_ksM7S_54-cRQ8da-kif?usp=sharing

 

Được đọc 5956 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 28 Tháng 6 2021 20:12