[Khóa 19 - Bắt buộc] Về việc nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 05 Tháng 11 2020 09:39

Thực hiện thông báo của Nhà trường về việc nộp bằng bản sao Tốt nghiệp THPT, Khoa thông báo đến sinh viên như sau:

1) Đối tượng nộp:

- Tất cả sinh viên Khóa 19.

- Và sinh viên có tên trong danh sách sau:

TT

Mã SV

Họ & Tên

 

Ngày sinh

Lớp

1

3117380143

Đào Nguyên Quỳnh

Mai

11/27/1999

DAN1178

2

3118380370

Vũ Phi

Trường

21/12/2000

DAN1182

3

3118380050

Kiều Mỹ

Dung

27/05/2000

DAN11811

4

3118130074

Thái Trần Ngọc

Mai

04/04/2000

DSA1182

2) Yêu cầu dành cho sinh viên:

- Đối với SV Khóa 19: Nộp Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT có chứng thực sao y bản chính cho Lớp trưởng (KHÔNG nộp bản chính).

- Đối với các SV có tên trong danh sách trên: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa D.105

3) Yêu cầu dành cho Lớp trưởng Khóa 19:

- Thu bằng tốt nghiệp THPT của SV trong lớp, đánh số thứ tự và sắp xếp theo danh sách lớp.

- Nộp danh sách bản giấy về Văn phòng Khoa và gửi file danh sách (đính kèm dưới thông báo này) về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

(Tiêu đề email và tên file ghi rõ: Tên lớp_Danh sách nộp bằng tốt nghiệp THPT).

Thời gian thực hiện: hạn chót ngày 17/11/2020.

Lưu ý:

- Yêu cầu các lớp thực hiện đúng theo yêu cầu thông báo. Quá thời hạn trên nhà

trường sẽ tạm thời đình chỉ học tập từ học kỳ II năm học 2020 – 2021 đối với các sinh viên không chấp hành thông báo này, đồng thời trừ 10 điểm rèn luyện ở học kỳ I do vi phạm qui định của trường (khoản 3 điều 5 của Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy trường Đại học Sài Gòn - Quy định được ban hành kèm Quyết định số 2402/QĐ-ĐHSG-CTHSSV ngày 24/11/2015).

- Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp các lớp nộp trễ, thiếu sót hồ sơ hoặc cá nhân nộp lẻ.

Được đọc 3089 Lần