Slideshow

  • image
  • image
  • image
Previous Next

[Bắt buộc] Về việc lấy ý kiến phản hồi của SV hệ chính quy về hoạt động giảng dạy của GV - HK1, 2020-2021

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 30 Tháng 11 2020 14:09

1) Đối tượng thực hiện: Toàn thể sinh viên Khoa Ngoại ngữ.

 

2) Hình thức thực hiện: Theo hình thức trực tuyến trên hệ thống tại cổng thông tin đào tạo của Nhà trường

http://thongtindaotao.sgu.edu.vn/ mục “Đánh giá giảng dạy”

 

3) Thời gian thực hiện:

- Đợt chính thức từ ngày 10/12/2020 đến hết ngày 23/12/2020.
+ Khóa 17 trở về trước: từ ngày 10/12/2020 đến hết ngày 12/12/2020
+ Khóa 18: từ ngày 13/12/2020 đến hết ngày 15/12/2020
+ Khóa 19: từ ngày 18/12/2020 đến hết ngày 20/12/2020
+ Khóa 20: từ ngày 21/12/2020 đến hết ngày 23/12/2020


- Đợt bổ sung từ ngày 10/01/2021 đến hết ngày 22/01/2021.
+ Khóa 18 trở về trước: từ ngày 10/01/2021 đến hết ngày 14/01/2021
+ Khóa 19, 20: từ ngày 15/01/2021 đến hết ngày 22/01/2021

 

Đây là một trong các tiêu chỉ để đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên HK1, 2020-2021. Vì vậy, đề nghị tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu của thông báo./.

Được đọc 4714 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 30 Tháng 11 2020 21:52