Về việc tổ chức học phần Thực tập Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh - Học kì III, năm học 2020 – 2021

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 20 Tháng 5 2021 11:21

Thuc-tap- HK3-2021-1

Thuc-tap-HK3-2021-2

 

- Xin cấp giấy giới thiệu thực tập (nếu cần): SV xem hướng dẫn và đăng ký theo link: https://forms.gle/3zwZsqaiRtiyx3N48

 

Lưu ý:
*Thời gian nhận giấy GTTT tại VPK:
- Đợt 1: SV đăng ký từ 22/5-31/5: Nhận giấy sau ngày 07/6* (Do tình hình dịch bệnh nên có sự thay đổi).
- Đợt 2: SV đăng ký từ 01/6-10/6: Nhận giấy vào ngày 14/6.
- Đợt 3: SV đăng ký từ 11/6-19/6: Nhận giấy vào ngày 22/6

 

Được đọc 2520 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 02 Tháng 6 2021 09:10