[Khóa 21] Về việc đăng ký Bảo hiểm y tế 02 tháng năm 2021

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 14 Tháng 10 2021 00:00

ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN KHÓA 21 XEM KỸ THÔNG BÁO VÀ THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC. 

SINH VIÊN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH SAU NÀY NẾU THỰC HIỆN KHÔNG ĐÚNG THEO HƯỚNG DẪN.

 

2122-BHYT K21 2 thang

Được đọc 954 Lần