Về việc xử lý vi phạm SV không nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 03 Tháng 12 2020 14:45
Phòng Công tác Sinh viên thông báo: Nhà trường sẽ thực hiện kỷ luật các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây bằng hình thức trừ 10 điểm rèn luyện do vi phạm qui chế đối với học kỳ I năm học 2020 – 2021 và tạm khóa việc đăng ký môn học bắt đầu từ học kỳ II năm học 2020 – 2021 cho đến khi sinh viên hoàn tất việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT.
 
TT Mã SV Họ & Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 3119380354 Nguyễn Ngọc Tuyết 05/06/2001 DAN1191  
2 3119380229 Lâm Phúc 16/11/2001 DAN1192  
3 3119380278 Huỳnh Trường Thịnh 31/12/2001 DAN1195  
4 3119380389 Tạ Bảo Xuyên 13/01/2001 DAN1195  
5 3119380280 Nguyễn Minh Quốc Thịnh 30/04/2001 DAN1197  
6 3118130074 Thái Trần Ngọc Mai 04/04/2000 DSA1191 (DSA1182)
7 3119130083 Mai Nguyễn Thúy Nhã 07/04/2001 DSA1191  
8 3119130102 Huỳnh Thị Ngọc Quý 21/10/2001 DSA1191  

 

Được đọc 547 Lần