Về việc nhận phiếu ghi nhận các hoạt động rèn luyện năm học 2018-2019

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 09 Tháng 10 2018 15:25
  • *Thông báo 1: Các lớp sau đây chưa nhận phiếu ghi nhận các hoạt động rèn luyện, đề nghị lớp trưởng nhanh chóng đến Văn phòng Khoa A009 để nhận:

DAN1153

DSA116A1, DSA116B1, DSA116B2, DAN1165, DAN1166

DAN1174, DAN1176

Hạn chót thực hiện: Thứ 5, ngày 11/10/2018.

Quá thời hạn trên, lớp nào chưa hoàn thành sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

Sau khi thực hiện xong,  đề nghị các lớp có tên trên nhanh chóng thực hiện thông báo thứ 2

 

*Thông báo 2: Các lớp đã có phiếu ghi nhận các hoạt động rèn luyện, đề nghị sinh viên dán hình vào, lớp trưởng đưa cho cố vấn học tập ký tên và đem xuống VPK để đóng dấu Khoa.

Hạn chót thực hiện: 18/10/2018.

Quá thời hạn trên, lớp nào chưa thực hiện Khoa sẽ không đóng dấu phiếu nữa và các hoạt động rèn luyện sẽ không được công nhận để tính điểm.

 

 

Được đọc 2701 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ sáu, 19 Tháng 10 2018 13:48