Về việc đăng ký cấp giấy giới thiệu thực tập học kỳ phụ, 2021-2022

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 12 Tháng 5 2022 14:48

Sinh viên nếu có nhu cầu xin cấp giấy giới thiệu thực tập thì đăng ký thông tin theo đường link sau: https://forms.gle/x1UTD1ncUsZhRgEn8

 

*Đợt 1: SV đăng ký từ ngày 16/5/2022 – 27/5/2022 (trước 16h00): đến Văn phòng Khoa nhận giấy giới thiệu vào ngày 31/5/2022.

*Đợt 2: SV đăng ký từ ngày 28/5/2022 – 15/6/2022 (trước 16h00): đến Văn phòng Khoa nhận giấy giới thiệu vào ngày 17/6/2022.

 

Lưu ý:

- Đề nghị sinh viên xem kỹ thông báo và các mốc thời gian thực hiện. Quá thời hạn trên, Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp phát sinh.

- Khi nhận giấy giới thiệu, SV ghi số giấy giới thiệu và ký tên vào danh sách.

- SV có thể đăng ký nhiều giấy giới thiệu cho các công ty/cơ quan khác nhau.

- Để tránh lãng phí giấy và thời gian, SV nào đã đăng ký cấp giấy nhưng KHÔNG đến nhận sẽ bị ghi nhận xử lý.

Được đọc 5959 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ sáu, 27 Tháng 5 2022 11:00