Về việc tổ chức lễ tốt nghiệp Hệ đại học, cao đẳng chính quy (đợt 4, xét ngày 10/9/2019)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 11 Tháng 10 2019 16:57

Nhà trường thông báo đến sinh viên Lễ Tốt nghiệp cho sinh viên Hệ Đại học, cao đẳng chính quy - Đợt 4, xét ngày 10/9/2019 theo Quyết định số 2344/QĐ-ĐHSG ngày 24/9/2019 như sau:

1. Thời gian tổ chức:

7h30, ngày 19/10/2019 (Thứ bảy)

2. Địa điểm:

Hội trường A - Cơ sở chính

3. Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đợt 4:

 

http://daotao.sgu.edu.vn/thongtintotnghiep/danh-sach-sv-tot-nghiep-dot-4-nam-2019-phuc-vu-lam-le-tot-nghiep

 

Lưu ý: Khi đến dự lễ, sinh viên đem theo thẻ sinh viên và CMND/CCCD để nhận bằng Tốt nghiệp do Phòng Đào tạo phát.

Thời gian: 9h30 - 10h30, 19/10/2019

Địa điểm: B.008

Trường hợp sinh viên không nhận bằng tốt nghiệp đúng thời hạn trên, Phòng Đào tạo (HB107) sẽ tiến hành cấp phát từ ngày 21/10/2019.

 

 

Được đọc 2587 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 16:00