Thông báo họp Thực tập sư phạm 1&2 - THCS

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ hai, 04 Tháng 11 2019 17:06

Thông báo cho lớp trưởng các lớp DSA K16, K17 (chuyên ngành đào tạo giáo viên THCS) và sinh viên K16 & những khóa trước đó đã nộp đơn xin đi thực tập vui lòng có mặt tại Lab2 trưa thứ ba ngày 5/11/2019 để họp về vấn đề Thực tập sư phạm 1 và 2 từ 11g30 đến 12g30.

Được đọc 2131 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ ba, 05 Tháng 11 2019 10:44