IN TRANG NÀY

[K17,18,19,20] Về việc thực hiện đánh giá điểm rèn luyện HK1, 2020-2021

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ năm, 17 Tháng 12 2020 14:28

Cập nhật: CVHT và Cán sự các lớp chú ý theo dõi Danh sách sinh viên có tên và thực hiện đánh giá điểm rèn luyện.

 

Danh sách tham gia SV LEAGUE 2020: sinh viên có tên tham vào các hoạt động sẽ được cộng điểm như sau (file đính kèm bên dưới):

 

1. Cộng 10 điểm Mục III - 3b_Tham gia trong đội tuyển văn nghệ,TDTT cấp trường cộng 10 điểm Mục *Tham gia các họat động đặc biệt do nhà trường huy động: Có tên trong Danh sách CLB Cổ động viên trường ĐHSG HK1, năm học 2020-2021.

 

2. Cộng 05 điểm Mục *Tham gia các họat động đặc biệt do nhà trường huy động: Có tên trong Danh sách Tham gia Khai mạc SV LEAGUE 2020

 

3. Cộng 03 điểm Mục *Tham gia các họat động đặc biệt do nhà trường huy động: Có tên trong Danh sách như sau:

- Danh sách tham gia cổ vũ Trận 1 SV LEAGUE 2020

- Danh sách tham gia cổ vũ Trận 2 SV LEAGUE 2020

- Danh sách tham gia cổ vũ Trận 3 SV LEAGUE 2020

- Danh sách Tham gia Bế mạc SV LEAGUE 2020

 

*** Lưu ý: IN DANH SÁCH, ĐÁNH DẤU SINH VIÊN CÓ TÊN VÀ NỘP KÈM THEO HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA LỚP để làm minh chứng.

 

 

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

-      Mỗi SV tự điền phiếu 4a và phiếu 4b và nộp cho Lớp trưởng:

*Đối với phiếu 4a – Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên:

1) Điền đầy đủ thông tin cá nhân

2) Mục I.1. TBC học kì trước: Ghi điểm học tập của HK2/19-20 (hệ 4)

3) Ghi điểm hoạt động (cột Điểm SV tự đánh giá).

4) Ký tên và nộp cho Lớp trưởng.

*Đối với phiếu 4b – Phiếu xác nhận hoạt động:

1) Từ 18/12/2020 – 20/12/2020: Sinh viên điền thông tin trực tiếp trên file (thông tin cá nhân, hoạt động đã tham gia căn cứ theo Mẫu 3 - Danh sách thang điểm các hoạt động) và gửi lại file cho lớp trưởng tổng hợp.

2) Từ 21/12/2020 – 26/12/2020: Lớp trưởng in từng file mẫu 4b của sinh viên trong lớp và nộp cho Đoàn Khoa xác nhận hoạt động tại phòng Lab 1.

3) Ngày 29-31/12/2020: Lớp trưởng đến phòng Lab 1 nhận lại phiếu xác nhận của lớp để tiến hành đánh giá điểm rèn luyện.

-      Lớp trưởng sau khi thu các phiếu 4a-4b của SV:

1) Chấm điểm hoạt động (cột Điểm lớp đánh giá) căn cứ theo Phiếu 4a và Mẫu 3-Danh sách thang điểm các hoạt động.

2) Chừa trống các phần tổng điểm để chờ khi có điểm học tập của HK1 (TBC HK được đánh giá) sẽ điền vào sau. Lớp trưởng thu đủ hồ sơ, báo cho CVHT biết và nộp tất cả hồ sơ xuống Khoa để kiểm tra Đợt 1.

3) Mẫu 1-Bảng ghi điểm rèn luyện của Phòng Công tác sinh viên:

- Mỗi lớp tự in danh sách lớp của mình trong file đính kèm dưới thông báo này.

 

II. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐIỂM RÈN LUYỆN ĐỢT 1

1) Khóa 18: Nộp ngày 15/01/2021 (thu trước vì khóa 18 sẽ đi TTCM từ ngày 18/01)

2) Khóa 17,19, 20: Từ ngày 18/01 – 22/01.

Địa điểm: Phòng Lab 1.

 

*Một số lưu ý:

-         Lớp trưởng chịu trách nhiệm chính trong việc tính điểm rèn luyện. Lớp trưởng có thể huy động các thành viên khác trong Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Đoàn-Hội lớp hỗ trợ để hoàn thành đúng thời hạn. Nếu không hỗ trợ, các thành viên đó sẽ bị trừ điểm rèn luyện ở phần chức vụ.

-         Khoa chỉ thu các hồ sơ đầy đủ và nộp đúng thời hạn. Sau thời hạn trên, CVHT và SV tự chịu trách nhiệm về điểm rèn luyện của lớp mình.

-         Xem quy định và hướng dẫn về hồ sơ điểm rèn luyện cụ thể tại đây: http://dfl.sgu.edu.vn/bieu-mau/item/1083-quy-trinh-trien-khai-thuc-hien-viec-danh-gia-diem-ren-luyen-cua-sinh-vien-khoa-ngoai-ngu-vb1-%E2%80%93-chinh-quy.html

-         Các lớp trưởng liên hệ với CVHT để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc (nếu có). Trường hợp không được giải đáp, SV gửi về email Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Tiêu đề và nội dung email cần ghi rõ thông tin: Lớp, MSSV, họ tên, trình bày nội dung cần tư vấn hoặc giải đáp cụ thể, rõ ràng)

 

*ĐỢT 2:sau khi đã có điểm học tập HK1 (theo thông báo của Phòng Đào tạo), lớp trưởng đến văn phòng Khoa để ghi điểm, tính tổng điểm để hoàn thiện hồ sơ. Khoa sẽ đăng thông báo đợt 2 trên web Khoa, các lớp chú ý theo dõi và thực hiện.

Thời gian: ngày 22/02/2020 (dự kiến)

Được đọc 6506 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ bảy, 23 Tháng 1 2021 12:45