Thông tin tài liệu & hướng dẫn E-learning dành cho giảng viên & sinh viên sách American Jetstream - ĐH Sài Gòn

Người viết bài:  Danh mục: TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN Thứ ba, 08 Tháng 9 2020 16:08
 

Lớp Pre-inter A:

 

Hướng dẫn dùng E-Zone (E-learning) dành cho sinh viên bằng PDF:

https://drive.google.com/file/d/1gZiAHB7A0c3hvpYaNL9vFtC8180acnBk/view?usp=sharing

 

Hướng dẫn dùng E-Zone (E-learning) dành cho sinh viên bằng VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=f6C2xCmoO8M&feature=youtu.be

 

Class Audio

WB Audio

 

 

 

Lớp Pre-inter B:

 

Hướng dẫn dùng E-Zone (E-learning) dành cho sinh viên:

https://drive.google.com/file/d/1gZiAHB7A0c3hvpYaNL9vFtC8180acnBk/view?usp=sharing

 

Hướng dẫn dùng E-Zone (E-learning) dành cho sinh viên bằng VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=f6C2xCmoO8M&feature=youtu.be

 

Class Audio

WB Audio

 

Lớp Inter A:

 

Hướng dẫn dùng E-Zone (E-learning) dành cho sinh viên:

https://drive.google.com/file/d/1gZiAHB7A0c3hvpYaNL9vFtC8180acnBk/view?usp=sharing

 

Hướng dẫn dùng E-Zone (E-learning) dành cho sinh viên bằng VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=f6C2xCmoO8M&feature=youtu.be

 

Class Audio

 

WB Audio

 

Ghi chú: Sau khi đăng nhập dùng tài khoản E-learning & nhập code của sách vào, sinh viên tải Cloud book có audios, videos và bài tập tương tác để ôn luyện lại. Ngoài ra, sinh viên có thể vào phần Training để luyện tập nguồn tài liệu theo các dạng đề thi của IELTS, TOEIC, TOEFL….

Được đọc 13003 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ ba, 08 Tháng 9 2020 16:13