File nghe (Listening) các học phần Tiếng Anh I, Tiếng Anh II, Tiếng Anh III

Người viết bài:  Danh mục: TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN Thứ ba, 12 Tháng 9 2017 10:32

Sinh viên các khoa học các học phần tiếng Anh môn chung, gồm: Tiếng Anh I, Tiếng Anh II, Tiếng Anh III tải file nghe (listening)

 

TIẾNG ANH I

 

TIẾNG ANH II

 

TIẾNG ANH III

Được đọc 37569 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ bảy, 16 Tháng 9 2017 13:32