Chuẩn đầu ra Ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh

Người viết bài:  Danh mục: CHUẨN ĐẦU RA Thứ hai, 25 Tháng 9 2023 10:49

Chuẩn đầu ra từ năm 2024 của ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Sư phạm tiếng Anh - Khoa Ngoại ngữ

 

 

1. Áp dụng trong xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa 20 và khóa 21 (chu kỳ 2020 - 2024 và các khóa tốt nghiệp trễ tiến độ)

 

Xem Quyết định và các Phụ lục theo liên kết dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1JGM90rj3f8YxWgvpJ0oh_mwOv-LCA57a/view?usp=drive_link

 

 

 

2. Áp dụng trong xét tốt nghiệp cho sinh viên từ khóa 22 (chu kỳ 2020 - 2024 và các khóa tốt nghiệp trễ tiến độ)

 

Xem Quyết định và các Phụ lục theo liên kết dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1tNJ2n_FVNQJ7mklGlEdIV-ka1MogKPkP/view?usp=drive_link

 

 

Lưu ý:

+ Áp dụng Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ với chứng chỉ tiếng Anh APTIS ESOL được cấp kể từ ngày 31/3/2023.

+ Chấp nhận chứng chỉ tiếng Anh APTIS GENERAL và APTIS ADVANCED được cấp trước ngày 31/3/2023.

Được đọc 3141 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ hai, 25 Tháng 9 2023 22:11