Thông báo về việc tổ chức Thực tập Tốt nghiệp Học kì 2, Năm học 2022-2023 ngành Ngôn ngữ Anh

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ ba, 03 Tháng 1 2023 14:34

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đã đăng kí đi thực tập tốt nghiệp
Học kì 2, Năm học 2022-2023
---------------------- 

TTTNHK2 20222023

 

 

Được đọc 7392 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ ba, 03 Tháng 1 2023 14:43