MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VIỆC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2024

Người viết bài:  Danh mục: Thông tin xét Tốt nghiệp Thứ năm, 05 Tháng 10 2023 09:45

 

 

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa K20 và các khóa trước thời gian nộp các loại chứng chỉ của Chuẩn đầu ra theo quy định như sau:

 

*** LƯU Ý: Chuẩn đầu ra áp dụng cho TẤT CẢ các khóa (17, 18, 19 và 20) tốt nghiệp từ năm 2024:

 

https://tqa.sgu.edu.vn/chuan-dau-ra/

 

 

* Đợt xét thứ 1 - Năm 2024 là đợt xét tốt nghiệp sớm hơn so với tiến độ đào tạo của khóa 20.

 

** Đợt xét thứ 2, 3, 4 - Năm 2024:  Đợt xét tốt nghiệp chính thức của khóa 20 theo niên khóa đào tạo.

 

*** Sinh viên các khóa K19 trở về trước (tốt nghiệp TRỄ tiến độ) hoặc sinh viên K20 đề nghị xét công nhận tốt nghiệp SỚM hơn so với tiến độ khóa đào tạo phải làm Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp sớm/trễ tiến độNộp trực tiếp Phòng Đào tạo C.C008.

Biểu mẫu "Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp sớm/trễ tiến độ": https://daotao.sgu.edu.vn/web/index.php/thong-bao/xet-tot-nghiep/nop-chuan-dau-ra-xet-tot-nghiep-nam-2024

 

I. Chứng chỉ tin học / ƯDCNTT cơ bản - trong dạy học và chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai: Nộp trực tiếp Phòng Đào tạo C.C008

 

https://tqa.sgu.edu.vn/chuan-dau-ra/

 

*** Đối với sinh viên đã Đạt học phần tiếng Pháp nâng cao hoặc tiếng Trung nâng cao hoặc tiếng Hàn nâng cao thì hệ thống thông tin đào tạo sẽ ghi nhận thay thế cho chứng chỉ Ngoại ngữ 2.

 

II. Chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành: Liên hệ người phụ trách - Trung Nam: 0908201005 (không nhắn tin)

Nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa Ngoại ngữ C. D105 (photo theo đúng bản gốc và nộp bản photo khổ giấy A4 có công chứng - chứng thực)

 

1. Đợt 1: ngày xét 20/02/2024

Thời gian nộp các loại chứng chỉ: từ 06/01/2024 - 05/02/2024

 

2. Đợt 2: ngày xét 21/6/2024

Thời gian nộp các loại chứng chỉ: 07/5/2024 – 06/6/2024

 

*** Từ 27/5/2024 - 13/6/2024: vui lòng liên hệ người phụ trách khu vực HT.C, CSC (Lý do: kỳ thi HK 2, năm học 2023-2024)

+++ ngày 05 và 06/6 2024: không thu vì lý do thực hiện công tác thi HK tại cơ sở khác

 

3. Đợt 3: ngày xét 09/7/2024

Thời gian nộp các loại chứng chỉ: 25/5/2024 – 24/6/2024

+++ ngày 10 và 11/6/2024: không thu vì lý do thực hiện công tác thi HK tại cơ sở khác

 

4. Đợt 4: ngày xét 10/9/2024

Thời gian nộp các loại chứng chỉ: 27/7/2024 – 26/8/2024

 

III. Điều kiện Chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành:

 

https://tqa.sgu.edu.vn/chuan-dau-ra/

 

*** Chú ý: VỀ VIỆC KIỂM TRA XÁC THỰC CHỨNG CHỈ:

- TOEIC (04 KN - 02 Official Score Report):

+ Listening & Reading: 850

+ Speaking: 170 & Writing: 165

- APTIS: quét mã QR code

- IELTS (idp):

https://ielts.idp.com/results/check-your-result?_gl=1*2v83l*_gcl_au*odi2mtg4mzk2lje3mdg0mtm2nju.&_ga=2.185607017.1300366934.1708413665-1308240941.1708413665 

- IELTS (British Council): SV đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký và có kết quả như chứng chỉ giấy.

 

*** Lưu ý:

 

1. Liên hệ người phụ trách: Trung Nam: 0908201005 để được hướng dẫn. (không nhắn tin)

 

2. Thực hiện một số hoạt động nhiệm vụ chuyên môn trong năm học nên Khoa sẽ KHÔNG THU chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành trong các thời gian như sau:

- Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày Lễ.

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024

- Các kế hoạch nhiệm vụ công tác phát sinh khác (nếu có).

 

3. Không thu chứng chỉ sau Đợt 4 năm 2024, ngày 26/8/2024 (chờ thông báo các đợt xét tốt nghiệp năm 2025).

 

4. Xem Danh sách tốt nghiệp dự kiến trên trang web của phòng Đào tạo: http://daotao.sgu.edu.vn/ sau ngày xét.

Sinh viên không được xét công nhận tốt nghiệp (không có tên trong danh sách dự kiến) vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo C.C007-008 để biết thêm thông tin chi tiết.

Nếu sinh viên không có phản hồi sau thời gian quy định, Nhà trường sẽ ban hành Danh sách tốt nghiệp chính thức.

 

5. Nộp trực tiếp Chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành cho người phụ trách: Trung Nam tại Văn phòng khoa C.D105

PHẢI Ghi rõ Đợt xét, Ký Nộp và Ngày Nộp vào Danh sách Nộp Chứng chỉ.

 

6. Khoa Chỉ nhận và Tổng hợp Chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH và có ghi đầy đủ và rõ ràng các thông tincủa sinh viên.

Ghi thông tin sinh viên trực tiếp vào khoảng trống phía trên của mặt trước bản sao y Chứng chỉ (khổ A4) như sau:

- Họ tên: . . . . .

- Mã lớp: . . . . .

- Mã SV: . . . . .

- Số đt: . . . . .

- E-mail: . . . . .

 

7. Tất cả các loại chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành, chứng chỉ công nghệ thông tin, chứng chỉ Ngoại ngữ thứ hai, lệ phí tốt nghiệp... chỉ nộp một lần khi có thông báo từ nhà trường để được ghi nhận là đã nộp. Nếu chưa nộp, không nộp hoặc thiếu điều kiện đủ, sẽ áp dụng theo quy định của các năm kế tiếp.

 

Được đọc 12907 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ ba, 04 Tháng 6 2024 10:56