V/v nhận Bản sao Bằng tốt nghiệp và Phụ lục văn bằng tốt nghiệp cấp cho sinh viên được xét CNTN Đợt 2 năm 2024 (21/6/2024)

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ sáu, 28 Tháng 6 2024 10:53

Hiện nay Nhà trường đã có Bản sao Bằng tốt nghiệp và Phụ lục văn bằng tốt nghiệp cấp cho sinh viên được xét CNTN Đợt 2 năm 2024 (21/6/2024).

Sinh viên có nhu cầu nhận Bản sao và Phụ lục văn bằng để xét tuyển viên chức liên hệ Phòng Đào tạo (C.C008) nhận từ 15g00 chiều nay (28/6/2024) .

Riêng Bằng tốt nghiệp và Chứng chỉ GDQPAN sinh viên sẽ nhận vào ngày Nhà trường tổ chức Lễ tốt nghiệp (27,28/7/2024).

Trân trọng./.

Được đọc 982 Lần