Thông báo điều chỉnh thời gian đăng kí làm KLTN năm 2024 - 2025

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 10 Tháng 7 2024 19:42

Nhằm đảm bảo quá trình xét duyệt đề cương KLTN được diễn ra trước thời điểm đăng kí môn học của khoá 21, BCN Khoa Ngoại Ngữ điều chỉnh thời gian đăng kí làm KLTN như sau:

SV nộp hồ sơ đăng kí từ ngày 08/07/2024 đến 17g00 ngày 23/07/2024 (thay cho ngày 30/07/2024 như đã thông báo trước đó).

Trân trọng ./.

Được đọc 645 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 10 Tháng 7 2024 19:43