Thông báo về việc đóng học phí các học phần Ngoại ngữ 2 nâng cao, học kì 1, năm học 2023-2024

Người viết bài:  Danh mục: THÔNG BÁO CHUNG Thứ tư, 04 Tháng 10 2023 10:06

Khoa Ngoại ngữ thông báo đến các sinh viên có đăng kí các học phần Ngoại ngữ 2 nâng cao 

Học kì 1, Năm học 2023-2024 về việc đóng học phí như sau:

 

1. Số tiền học phí XEM TẠI ĐÂY

 

2. Thông tin chuyển khoản

Ngân hàng nhận:  Ngân hàng NN&PTNT Agribank - Chi nhánh An phú HCM

Tên tài khoản:     Trường Đại học Sài Gòn

Số tài khoản:        1606201036100

Số tiền:                số tiền học phí theo danh sách đính kèm bên trên

Nội dung nộp:      Mã số sinh viên, họ tên sinh viên, NN2 HK 1 23-24

 

 

3. Thời gian: từ ngày 09/10/2023 đến 13/10/2023              

 

Sau thời gian nêu trên, nếu sinh viên không đóng học phí và không có đơn xin gia hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp và không được đăng kí lại những môn này ở những học kì sau.

 

 

Được đọc 5935 Lần Thay đổi lần cuối lúc Thứ tư, 04 Tháng 10 2023 10:13